Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Machineveiligheid
Soort informatie minimumeis
Type oplossing Gedrag
Mate van Bronaanpak Training en procedures
Productiesnelheid n.v.t.
Invoertermijn >1 jaar

Beschrijving oplossing

Oplossing voor:

Machineveiligheid

(Ergonomie) effecten:

n.v.t.

Specificaties oplossing:

De werkvoorschriften zijn duidelijke beschrijvingen, van de manier waarop en wanneer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

 

In een instructie staat een beschrijving van de manier waarop, wanneer en hoe machines moeten worden bediend.

 

Onderdelen van een instructie zijn:

  • wijze van bediening
  • wijze van starten en stoppen
  • wat te doen bij storingen en calamiteiten
  • toepassen noodstop
  • wijze van afsluiten energiebron
  • hoe te onderhouden.

 

Instructies moeten duidelijk beschreven zijn en voor iedereen toegankelijk zijn op de werkplek bijvoorbeeld in het helpmenu van het besturingssysteem. De instructie is onderdeel van de opleiding.

 

Bij het aanpassen van machines of opstellen van samengestelde lijnen, moeten door de leverancier verstrekte instructies, door het bedrijf worden aangepast.

Door op de verkeerde manier te handelen kunnen allerhande risico’s ontstaan van beknelling tot elektrocutie.

Randvoorwaarden:

Organisatie – De werkvoorschriften en instructies moeten duidelijk en beschikbaar zijn voor iedereen die er mee moet werken. De instructies moeten tevens begrijpelijk zijn (werken met foto’s en pictogrammen) en zo nodig in meerdere talen beschikbaar gesteld worden.

Training en voorlichting is nodig voor de medewerkers waarin de instructies worden overgedragen. Er dient toezicht te zijn op naleving van de instructies.

Techniek – Geen
Omgeving – Geen

Implementatie:

Aanschafkosten:            Offerte

 

Fabrikant/ leverancier

 

D&F

www.denf.nl

 

Vhp human performance

www.vhp.nl