Werken & Kaas Werken & Kaas

Type oplossing

Technische maatregel
Mate van Bronaanpak Knelpunt verminderen
Productiesnelheid n.v.t.
Invoertermijn 0,5 jaar

 

Beschrijving oplossing

Oplossing voor:

Verbeteren van de machineveiligheid

Specificaties oplossing:

Drukmatten worden met profielen op de vloer vastgemaakt, om te voorkomen dat personen over de matten uitglijden. Om struikelen te voorkomen zijn deze profielen van een schuine oplopende zijde voorzien.

Het is eveneens mogelijk om meerdere zones in een mat te verwerken, een machine waarbij het gevaar zich steeds verplaatst kan hierdoor dynamisch beveiligd worden op de positie waar het gevaar op dat moment aanwezig is.

Een goede veiligheidsmat voldoet aan deze eisen:

Europese eisen voor brandveiligheid en rookontwikkeling op vluchtroutes, klasse T1/S1 volgens NEN 1775 en Cfl/S1 volgens EN 13501-1.

Voor stroefheid wordt een score van R13, dat is zeer stroef, aanbevolen.

Zorg voor een schuin aflopende rand zodat struikelen maximaal wordt voorkomen.

Vraag dit uw leverancier

Randvoorwaarden:

Organisatie – Instructie verzorgen voor de medewerkers met betrekking tot veilig werken met machines.
Techniek – Geen
Omgeving – Bij het aanbrengen van de machinebeveiligingen dient rekening gehouden te worden met reparatie- en onderhoudswerkzaamheden door monteurs/onderhoudspersoneel.

Implementatie:

Aanschafkosten             Standaard maten kosten tussen de € 300 en € 500 per vierkante meter inclusief kabel en profiel en excl relais

Fabrikant/ leverancier

Inrato International
https://www.inrato.com/

Turck BV
www.turck.nl

Pilz Nederland
www.pilz.nl