Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Machineveiligheid
Soort informatie Oplossingen
Type oplossing Technische en organisatorische oplossing
Mate van Bronaanpak Gedragsmatige aanpak
Productiesnelheid n.v.t.
Invoertermijn <1 jaar

Beschrijving oplossing

Oplossing voor:

Gedrag en bewustwording om veilig met machines te werken.

Specificaties oplossing:

Zelfklevend polyester of borden van polipropyleen.

Er zijn diverse pictogrammen beschikbaar, variërend van labels voor bewegende onderdelen, kantelgevaar, noodstop tot waarschuwingssymbolen voor onderhoudswerkzaamheden.

Een groot aantal voorbeelden vindt u hier.

Randvoorwaarden:

Door middel van RI&E Machineveiligheid is in kaart gebracht op welke plekken medewerkers en derden in aanraking kunnen komen met risico’s met betrekking tot machines.
Voor elke situatie moet een aanvaardbaar veiligheid niveau worden vastgelegd.
Ga altijd eerst na of er ook andere mogelijkheden zijn om het risico te reduceren. Kan de bron worden weggenomen, kunnen er technische maatregelen worden genomen?

Organisatie – Indien bepaalde risico’s toch niet kunnen vermeden worden, moeten deze duidelijk aangegeven worden. Om u hierbij te helpen, zijn in deze Arbocatalogus een aantal pictogrammen en teksten opgenomen.

Techniek – Plakken, schroeven of ophangen

Omgeving – Creëer een mogelijkheid op een direct zichtbare plaats aan de machine om de pictogrammen te bevestigen. Het pictogram moet waargenomen worden voordat het risico met betrekking tot machineveiligheid kan ontstaan.

Implementatie:

Aanschafkosten: Offerte
Bijkomende kosten: –

Fabrikant/ leverancier

Manutan
https://www.manutan.nl/nl/mnl

Stickerkoning bv
www.stickerkoning.nl

BRADY Belgium
www.bradyeurope.com