Werken & Kaas Werken & Kaas

Type oplossing

Technische aanpak
Mate van Bronaanpak Bron aanpak
Productiesnelheid n.v.t.
Invoertermijn  <0,5 jaar

 

Beschrijving oplossing

Lichtschermen bestaan uit een zender en een ontvanger, die op basis van infrarood licht met elkaar verbonden zijn.

Lichtschermen worden vaak toegepast voor de beveiliging van draaiende delen, waarbij de werknemer regelmatig producten in- of uit de machine haalt. Ze zorgen ervoor dat de kaasproducten of handelingen door het lichtscherm heen, in of uit de machine gevoerd worden.

Oplossing voor:

Veiligheid verbeteren, daar waar veel machine storingen zijn en producten worden ingevoerd in machines.

(Ergonomie) effecten:

n.v.t.

Specificaties oplossing:

Lichtschermen bestaan uit een zender en een ontvanger, die op basis van infrarood licht met elkaar verbonden zijn.

De lengte van een lichtscherm (detectiezone) en het aantal stralen (resolutie) dient op een juiste manier afgestemd te worden op de toepassing. Ook de positie ten opzichte van de gevarenzone(s) waar lichtschermen gemonteerd worden, dient te voldoen aan de geldende normen.

Randvoorwaarden:

Organisatie – Geen

Techniek – In situaties waarbij producten automatisch door lichtschermen worden gevoerd, is het gewenst, dat een verbreking van een lichtscherm niet leidt tot een noodstop. Voor deze functie kan gebruik worden gemaakt van muting.

Muting is het gecontroleerd overbruggen van een veiligheidscomponent, dat wil zeggen dat de beveiliging tijdelijk niet volledig actief is.

Omgeving – Bij het aanbrengen van de machinebeveiligingen, dient rekening gehouden te worden met reparatie- en onderhoudswerkzaamheden door monteurs/onderhoudspersoneel.

Implementatie:

Aanschafkosten                            Offerte opvragen

Fabrikant/ leverancier
Turck BV
www.turck.nl

Inrato International BV

www.inrato.nl

Pilz Nederland

www.pilz.nl