Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Machineveiligheid
Soort informatie Oplossingen
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Sneller
Invoertermijn 0-1 jaar

Ergonomie effecten

Alle soorten klachten voorkomen, vooral fysieke belasting en bepreken eenzijdig werk. Verbetering van de arbeidsomstandigheden begint bij het ontwerpen, aanschaffen, en opstellen van machines. Door nauwkeurig nadenken in deze fase zijn veel problemen tijdens het gebruik te voorkomen.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing
Enkele voorbeelden:

Alle machines die één operator moet bedienen staan met hun bedieningszijde naar de operator toe georiënteerd. Ook zijn de bedieningspanelen van deze machines gecentraliseerd. Er is een goede analyse gemaakt van de machines en de wijze waarop zij bediend worden (waar moet hij vaak / snel bij kunnen, wat moet hij vaak / snel kunnen zien etc.)

Waar mogelijk hebben medewerkers een “controlroom/controlzone” waar ze afgescheiden van lawaai en warmte hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

De invoer van verpakkingsmaterialen van verschillende machines zijn bij elkaar en eenvoudig bereikbaar geplaatst (er ontstaat zo een “kartonstraat”).

De afschermingsdeuren (veiligheid / geluid) van machines zijn heel groot zodat alle onderdelen goed bereikbaar zijn.

Voor rollen die vaak vervangen moeten worden zijn klaplagers toegepast

Lawaai makende machines zijn bij elkaar geplaatst (b.v. op een etage) en afgeschermd van de rest van de machines

De machine staat op hoge poten zodat onder de hele machine door schoongemaakt kan worden.

Binnen de machine zijn alle plaatsen die geregeld bereikt moeten worden geïdentificeerd en eenvoudig bereikbaar gemaakt

Lopende banden tussen machines zijn vaak obstakels. In veel gevallen worden er trapjes over de banen gebouwd. Beter is het de baan zo ver omlaag te brengen dat men er eenvoudig overheen kan stappen.

Als zware onderdelen geregeld vervangen moeten worden dan worden ze uitgevoerd in glasvezelversterkt kunststof of krijgen ze een hijsoog

Voor het vervangen van zware rollen of stempels zijn tijdelijke oplegpunten voorzien.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Het is van belang deze informatie op te nemen in de inkoopvoorwaarden en de programma’s van eisen van nog aan et schaffen machines.

Implementatie

Aanschafkosten

Meestal is een machine die voor een specifieke situatie is ontworpen duurder dan een standaard machine. Door efficiënter werken kan dit dan terugverdiend worden.

Bijkomende kosten

Ontwerpers / engineers / inkopers moeten ergonomisch geschoold worden. Er kan (helaas) niet van uitgegaan worden dat de leveranciers zelf een hoogwaardige ergonomie inbreng hebben. Een dergelijke scholing kost € 500 tot € 1500 per geschoolde medewerker.

Fabrikant/ leverancier

Advies- en opleidingsbureaus die engineers kunnen scholen:

– Ergos Engineering Enschede, www.ergos.nl  T 053 4280500

– vhp human performance Den Haag, www.vhp.nl  T 070 3892010

– Sommige Arbodiensten