Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Machineveiligheid
Soort informatie Oplossing
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Sneller
Invoertermijn 0-2 jaar

Ergonomie effecten

Verbetering van de arbeidsomstandigheden begint bij het ontwerpen, aanschaffen, en opstellen van machines. Door nauwkeurig nadenken in deze fase zijn veel problemen tijdens het gebruik te voorkomen. Dit kan zowel fysiek belasting, machineveiligheid als minder overlast door geluid verbeteren.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing
Voorbeelden:

– Alle machines die één operator moet bedienen staan met hun bedieningszijde naar de operator toe georiënteerd. Ook zijn de bedieningspanelen van deze machines gecentraliseerd. Er is een goede analyse gemaakt van de machines en de wijze waarop zij bediend worden (waar moet hij vaak / snel bij kunnen, wat moet hij vaak / snel kunnen zien etc.). De bevindingen kunnen gebundeld worden in een programma van eisen.

– Waar mogelijk hebben medewerkers een “controlroom” waar ze afgescheiden van lawaai en warmte zittend hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

– De invoer van verpakkingsmaterialen van verschillende machines zijn bij elkaar en eenvoudig bereikbaar geplaatst (er ontstaat zo een “kartonstraat”).

– De afschermingsdeuren (veiligheid / geluid) van machines zijn heel groot zodat alle onderdelen goed bereikbaar zijn.

– Voor rollen die vaak vervangen moeten worden zijn klaplagers toegepast

– Lawaai makende machines zijn bij elkaar geplaatst (b.v. op een etage) en afgeschermd van de rest van de machines

– De machine staat op hoge poten zodat onder de hele machine door schoongemaakt kan worden.

– Binnen de machine zijn alle plaatsen die geregeld bereikt moeten worden geïdentificeerd en eenvoudig bereikbaar gemaakt

– Lopende banden tussen machines zijn vaak obstakels. In veel gevallen worden er trapjes over de banen gebouwd. Beter is het de baan zo ver omlaag te brengen dat men er eenvoudig overheen kan stappen.

– Als zware onderdelen geregeld vervangen moeten worden dan worden ze uitgevoerd in glasvezelversterkt kunststof of krijgen ze een hijsoog

– Voor het vervangen van zware rollen of stempels zijn tijdelijke oplegpunten voorzien.

Randvoorwaarden

Organisatie

Expertise is nodig. Hetzij extern, hetzij door intern op te leiden.

Neem dit mee in de inkoopvoorwaarden.

 

Implementatie

Aanschafkosten
Meestal is een machine die voor een specifieke situatie is ontworpen duurder dan een standaard machine. Door efficiënter werken kan dit dan terugverdiend worden.

Bijkomende kosten
Ontwerpers / engineers / inkopers moeten ergonomisch geschoold worden. Er kan (helaas) niet van uitgegaan worden dat de leveranciers zelf een hoogwaardige ergonomie inbreng hebben. Een dergelijke scholing kost € 500 tot € 1500 per geschoolde medewerker.

Advies- en opleidingsbureaus die engineers kunnen scholen:

Ergos Engineering Enschede

www.ergos.nl

T 053 4280500

 

vhp human performance

www.vhp.nl

 

T 070 3892010

 

Ergodesign Enschede
https://www.ergodesign.nl/

 

Sommige Arbodiensten