Werken & Kaas Werken & Kaas

Type oplossing

Technische maatregel
Mate van Bronaanpak Knelpunt verminderen
Productiesnelheid n.v.t.
Invoertermijn >1 jaar

 

Beschrijving oplossing

Oplossing voor:

Machineveiligheid, verbrandingsgevaar.

Specificaties oplossing:

Theoretisch kan de machine beveiligd worden met een hitte gevoelige sensor die bij 40 C opengaat. In de praktijk zal de afkoeling te langzaam gaan of men moet geforceerd gaan koelen. In de praktijk zal de kaassector aangewezen zijn op afschermingen door hekken.

NEN-EN ISO 13857: 2008 veiligheid van machines – veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenstaande en onderstaande ledematen.

Randvoorwaarden:

Organisatie – Geen
Techniek – Afscherming moet voldoende ver van de hete oppervlakken af te plaatsen zijn om contact te voorkomen
Omgeving – Geen

Implementatie:

Aanschafkosten               Op offerte basis, afhankelijk van machine.

Fabrikant/ leverancier
Turck BV

www.turck.nl

 

Inrato International

https://www.inrato.com/

 

Pilz Nederland

www.pilz.com