Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Klimaat
Soort informatie Technisch, organisatie
Type oplossing Informatie
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid nvt
Invoertermijn Direct

(Ergonomie) effecten

Voorkomen onnodige blootstelling aan warmte en koude.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Vanuit een samenwerkingsverband met diverse beroepsverenigingen zijn diverse kennisdossiers over klimaatomstandigheden samengesteld en breed beschikbaar gesteld via internet.

‘Arbokennisnet’ is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen de beroepsverenigingen van arbeids- en organisatiedeskundigen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Het realiseren van het arbokennisnet is mogelijk gemaakt met behulp van een subsidie van het ministerie van SZW. Met behulp van de dossiers ‘thermisch binnenklimaat’, ‘extreme koude’ en ‘extreme hitte’ wordt dieper ingegaan op diverse richtlijnen en onderzoeksmethoden op het gebied van het thermisch binnenklimaat

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Zorg dat uw installateurs en TD hiervan op de hoogte is
Techniek

Zoirg dat uw installaties voldoen aan de gestelde randvoorwaarden

 

Implemenatie

 

Ga naar de bron van de kennisdossiers: www.arbokennisnet.nl

Of

Ga direct naar de dossiers: