Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Klimaat
Soort informatie Minimum eis
Type oplossing Techniek, organisatie
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid nvt
Invoertermijn 6 maanden

(Ergonomie) effecten

Voorkomen te warme werkomgeving.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Bij extreem hoge temperaturen vindt afkoeling van de mens voornamelijk plaats door verdamping van lichaamsvocht. Bij een relatieve hoge luchtvochtigheid gaat deze verdamping van lichaamsvocht minder gemakkelijk. Wanneer het lichaam dan onvoldoende afkoelt neemt de lichaamstemperatuur toe en kan gezondheidsschade ontstaan. Lichamelijke belasting draagt voor een belangrijk deel bij aan het opwekken van warmte in het lichaam.

Het is dus belangrijk om bij werken onder extreme warme omstandigheden ervoor te zorgen dat de lichaamstemperatuur niet te hoog wordt.

Specificaties oplossingen:

Organisatorische maatregelen:

– Aanpassen van werkroosters en het inbouwen van voldoende rusttijd in een geschikte omgeving om de lichaamstemperatuur weer op peil te brengen.

– Zorgen voor voldoende drinkwater en zout.

– Regelen van een goed toezicht op de werkzaamheden.

– Zwaarte van het werk verlagen door het gebruiken van technische hulpmiddelen of verlagen van het werktempo.

 

Technische maatregelen:

– De juiste (beschermende) kleding ter beschikking stellen (volgens NEN ISO 7933).

– Zorgen dat medewerkers zo goed mogelijk beschermd worden tegen direct zonlicht.

– Ventilatie / aircosysteem aanbrengen / verbeteren.

– Zwaarte van het werk verlagen door het gebruiken van technische hulpmiddelen of verlagen van het werktempo.

Randvoorwaarden

Deze zijn hierboven genoemd bij de beschrijving.

Implementatie

Aanschafkosten            Afhankelijk van de gekozen maatregel

Bijkomende kosten       Bij technische maatregelen / aanbrengen ventilatie / airco systeem: kosten voor onderhoud

Fabrikant/ leverancier    Divers