Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Klimaat
Soort informatie Minimum eis
Type oplossing Techniek, organisatie
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid nvt
Invoertermijn 6 maanden

(Ergonomie) effecten

Voorkomen onderkoeling en/of te koude werkomgeving.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Om goed te kunnen functioneren is een inwendige temperatuur van 36,9°C nodig, een afwijking van een halve graad zorgt al voor verstoring van verschillende lichaamsfuncties. Maatregelen voor het werken in koude omstandigheden voorkomen een te hoge afkoeling van het lichaam.

Algemene maatregelen bij werken in koude omstandigheden zijn:

– Voorkom tocht door het verlagen van de luchtsnelheid. Verhoog de temperatuur van de inkomende lucht.

– Draag goede persoonlijke beschermingsmiddelen en goed schoeisel.

 

Organisatorische maatregelen

– Pas de werk- en rustschema’s zo aan dat piekarbeid wordt vermeden

– Verstrek warme dranken tijdens de werkzaamheden en/of in de pauzes

– Probeer het werk zo in te richten dat de koude blootstelling wordt verminderd (bijv door een deel van de werkzaamheden buiten de koeling uit te voeren waar dat nu nog in de koeling wordt gedaan)

 

Gedragsmatige maatregelen

– Train de medewerkers om goed om te gaan met kou en het herkennen van oppervlakkige bevriezingen

Technische maatregelen

– Ramen geven koude straling af bij lage buitentemperaturen en veroorzaken een neerwaartse luchtstroom. De koude straling kan worden beperkt door gebruik van thermisch isolerend dubbelglas.

– Pas individuele werkplekverwarming toe, bijv. wanneer met een koud product gewerkt wordt.

– Door geleiding kan de kou van vloeren het lichaam doen afkoelen. Houten of kunststof vlonders, waarop de medewerker kan staan tijdens de werkzaamheden, verminderen de afkoeling

Randvoorwaarden      

Zie de omschrijving van de oplossingen

Implementatie

Maak een plan werken in koude omgevingen en voer dit uit in zones in uw bedrijf waar de temperatuur onder de  8 °C is.