Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Klimaat
Soort informatie Minimum eis
Type oplossing Informatie
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid nvt
Invoertermijn 1 jaar

(Ergonomie) effecten

Voorkomen te warme of te koude werkomgeving.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Een goed binnenklimaat wordt geregeld met technische voorzieningen als verwarming, koeling en ventilatie. Afhankelijk van de bezetting, warmteproductie en de eigenschappen van het gebouw moet voor elke situatie op maat bepaald worden welke technische installaties nodig zijn.

Het is wenselijk het binnenklimaat zo te regelen dat het aantal ontevreden gebruikers zo klein mogelijk is. Het aantal gebruikers dat ontevreden is met het binnenklimaat kan worden bepaald met de zogenaamde Predicted Mean Vote (PMV). Deze term komt uit de norm NEN EN ISO 7730, deskundigen als installateurs kunnen deze norm toepassen. De Predicted Mean Vote wordt uitgedrukt in een getal tussen de -3 en 3. Bij het getal 0 (neutraal, niet te koel, niet te warm) zijn de gebruikers – gemiddeld genomen – het meest tevreden over het binnenklimaat in een ruimte. De betekenissen van enkele PMV waarden zijn:

+3 enigzins heet

+2 warm

+1 enigzins warm

0 neutraal

-1 enigzins koel

-2 koel

-3 koud

In de praktijk kan niet voortdurend een PMV van 0 gerealiseerd worden. Er wordt gestreefd naar het tevreden gebruikers, uitgedrukt in de PMV, tussen een bepaald gebied te houden, bijvoorbeeld tussen een PMV van -0,5 tot 0,5.

De veelgebruikte normen waar deskundigen als installateurs en arbeidskundigen mee werken zijn:

 

NEN-EN-ISO 7730 Klimaatomstandigheden. Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekeningen van de PMV en PPD-waarden en lokale thermische behaaglijkheid, NEN, Delft

Thermische behaaglijkheid. Eisen voor de binnentemperatuur in gebouwen (ISSO-publicatie 74), ISSO, Rotterdam, 2004

NPR-CR 1752 Ventilatie van gebouwen; ontwerpcriteria van de binnenomstandigheden. NEN, Delft 1999.

NEN-EN-ISO 7243 Hete klimaatomstandigheden. Bepaling van de externe warmtebelasting van werkende mensen gebaseerd op de WBGT-index, NEN, Delft

NEN-EN-ISO 9920 Klimaatomstandigheden. Bepaling van de thermische isolatie en verdampingsweerstand van kleding, NEN, Delft, 2008.

Randvoorwaarden

Organisatie

Laat leveranciers en installateurs garanderen dat zij volgens deze normen werken.

Implementatie

Alle normen kunt u vinden via:

www.nen.nl