Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Kantoorergonomie
Soort informatie Tool
Type oplossing  Organisatorisch
Mate van Bronaanpak Bron
Productiesnelheid gelijk
Invoertermijn direct

(Ergonomie) effecten

Zicht op alle issues: werktaken, werktijd, werkdruk, werkplek en werkhouding. Dit biedt mogelijkheden om op elk van deze punten verbeteringen door te voeren.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Bij kantoorwerkzaamheden wordt er een groot deel van de dag beeldschermwerk verricht. Een aantal

factoren, waaronder bijvoorbeeld een (te) hoge werkdruk, kunnen leiden tot gezondheidsproblemen door RSI. Bij het invullen van onderstaande checklist krijgt u een indruk of u een verhoogd risico loopt op het verkrijgen van gezondheidsproblemen door RSI. De checklist is opgebouwd uit verschillende onderdelen: klachten, werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek en werkwijze. Daarnaast is het mogelijk een persoonlijk risicoprofiel in te vullen.

De checklist RSI voor werknemers vindt u via:
https://www.vbn.nl/site/wp-content/uploads/informatie-5-checklist-beeldschermwerkplek.pdf

Randvoorwaarden

Organisatie

Aanhalen inkoop

Regulier onderhoud inplannen

Beschikbaar stellen gehoor bescherming

Organiseren voorlichting en instructie

 

Omgeving

Markeren lawaaizones

 

Implementatie

Korte termijn: checklist doorlopen

Middellange termijn: verbetermaatregelen invoeren