Werken & Kaas Werken & Kaas

Type oplossing

Organisatorisch / gedragsmatig
Mate van Bronaanpak Knelpunt
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 0 – 2 jaar

 

Beschrijving oplossing

Oplossing voor:

Beeldschermwerkers

(Ergonomie) effecten:

Goede voorlichting kan leiden tot een juist ingestelde werkplek, goed gebruik van de hulpmiddelen en aannemen van het juiste werkgedrag waardoor kansen op RSI worden verkleind.

Specificaties oplossing:

Beeldschermwerkers worden voorgelicht over de gezondheidsrisico’s van hun werk en de wijze waarop zijn in hun werkgedrag en gebruik van de werkplek en hulpmiddelen gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. De volgende onderdelen behoren zich in een voorlichtingstraject te bevinden:

 • Waar en in welke mate komt RSI (ook genoemd CANS of KANS) voor
 • Hoe ontstaat RSI (oorzaken in het 5 W-model),
 • Welke maatregelen zijn geschikt,
 • Welke maatregelen neemt het bedrijf,
 • Welke maatregelen kan je als werknemers uitvoeren,
 • Hoe stel je goed te werkplek in,
 • Waar kan de werknemer hulp krijgen bij problemen.

De voorlichting en training kan op verschillende manieren uitgevoerd
worden:

 • Groepsvoorlichting: voor een grote groep medewerkers wordt door middel van een presentatie en eventuele demonstratie hoe de werkplek moet worden ingesteld,
 • Individuele voorlichting: hierbij bezoekt een werkplekconsulent alle werknemers en geeft de voorlichting aan één of twee werknemers waarbij vervolgens de werkplekinstelling plaatsvindt,
 • Periodieke rondgang waarbij alleen aan medewerkers die dat nodig hebben voorlichting en hulp bij werkplekinstelling wordt gegeven,
 • Combinaties van de mogelijkheden.

Randvoorwaarden:

Succesfactoren:

– Medewerkers met beginnende klachten zijn ontvankelijk om de kennis tot zich te nemen en nieuwe werkwijzen te leren,

– Medewerkers zijn sneller overtuigd als in de voorlichting een gewaardeerde collega met RSI verteld over zijn of haar ervaringen,

– Kleinere groepen bieden vaak meer gelegenheid individuele adviezen mee te geven,

– De voorlichting is op maat gemaakt naar de situatie en werkplekken van het bedrijf (foto’s in het bedrijf gemaakt als toelichting),

– Nazorg: mogelijkheid hulp in te roepen voor het instellen van de werkplek wordt na de voorlichting structureel aangeboden.

Faalfactor:

De voorlichting blijft algemeen en is niet toegespitst op de specifieke bedrijfssituatie, Er is geen nazorg en follow up geregeld na de voorlichting.

Implementatie:

Aanschafkosten Externe trainer/werkplekconsulent kost € 400- 500 per dagdeel,
Opleiding interne werkplekconsulent kost ongeveer € 700.
Bijkomende kosten –
Fabrikant/ leverancier

vhp human performance
Adres: Huijgensstraat 13-A, 2515 BD Den Haag
Telefoon: 070 389 2010
https://www.vhp.nl/

Intergo
Adres: Snouckaertlaan 42, 3811 MB Amersfoort
Telefoon: 030 677 8700
www.intergo.nl