Werken & Kaas Werken & Kaas

(Ergonomie) effecten

Duur beeldschermwerk waar mogelijk beperken en niet overschrijden minimum eisen beeldschermwerk duur.

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Overzicht eisen en adviezen duur beeldschermwerk.

Minimum Eisen:

  • Maximaal zes uur per dag aan het beeldscherm werken;
  • Als met een laptop gewerkt wordt: maximaal 2 uur per dag. Als een los toetsenbord, een los scherm/dan wel een laptopstandaard en een losse muis ter beschikking gesteld wordt geldt de eis van 6 uur per dag.

Adviezen:

  • Na elk 2 uur beeldschermwerk dit werk met 10 minuten onderbreken;
  • Na elk half uur beeldschermwerk opstaan;
  • Onderbreek ook op de beeldschermwerkplek het beeldschermwerk geregeld voor een micro pauze(bv 30 seconden)

Randvoorwaarden

Organisatie-

Geef instructie over eisen en adviezen

Zorg dat er een helpdesk beschikbaar is zowel voor werkplek vragen als voor IT vragen

Techniek-

Bij thuiswerk: Laat medewerkers een foto mailen waarop hun thuiswerkplek staat en kijk of deze voldoet.

Implementatie

Korte termijn