Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Intern transport
Soort informatie Informatie
Type oplossing Organisatie
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn Direct

Ergonomie effecten 

Minder ongevallen, meer efficiency.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Elk jaar gebeuren er ongeveer 200 ongevallen of aanrijdingen met heftrucks. Om de werksituatie in uw bedrijf veilig te houden, moeten heftrucks aan diverse eisen voldoen. In de brochure `Heftrucks, hoe voorkom ik ongevallen en schade´ van de Arbeidsinspectie vindt u een overzicht van maatregelen die genomen kunnen worden om aan de eisen te voldoen en om de kans op ongevallen te verkleinen.

De motivatie om deze brochure eens te lezen kunt u vinden in onderstaande feiten:

–       een kwart van de ongevallen betreft het aanrijden van personen

–       circa een op de twintig ongevallen is het gevolg van oneigenlijk gebruik van heftrucks (gebruik als hoogwerker of het laten meerijden van derden), met vaak ernstig letsel tot gevolg.

–       Het kantelen van de heftruck leidt vaak tot dodelijk letsel

–       Bijna de helft van de ongevallen heeft letsel aan de voeten tot gevolg

–       De (on)veiligheid bij het werken met heftrucks is in belangrijke mate afhankelijk van het al of niet oordeelkundig handelen van de heftruckbestuurder.

–       Goed opgeleide heftruckbestuurders zijn aantoonbaar minder vaak bij ongevallen betrokken. Uit de praktijk is bekend dat bedrijven die overgingen op het (laten) opleiden van heftruckbestuurders, daarna aanzienlijk minder schade en aanrijdingen hadden ten gevolge van incidenten met heftrucks

–       Een veilige inrichting van de transportomgeving kan in belangrijke mate bijdragen aan het verminderen van, met name, aanrijdongevallen.

Randvoorwaarden

Organisatie

Gebruik de brochure bij aanschaf nieuwe heftrucks.

Gebruik de brochure bij voorlichting en instructie.

 

Implementatie

U kunt de brochure hier downloaden: https://arbocatalogusmbo.nl/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/Arbeidsinspectie_Heftrucks_hoe_voorkom_ik_ongevallen_en_schade_2.pdf

Meer informatie is te vinden op
https://www.stlwerkt.nl/ en www.arbeidsinspectie.nl