Werken & Kaas Werken & Kaas

Type oplossing

Voorlichting en informatie
Mate van Bronaanpak Geen
Productiesnelheid n.v.t.
Invoertermijn Direct

 

Beschrijving oplossing

Oplossing voor:

Onveilige werksituaties

(Ergonomie) effecten:

n.v.t.

Specificaties oplossing:

De voorlichting en training kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:

  • Groepsvoorlichting: voor een grote groep medewerkers wordt door middel van een presentatie en eventuele demonstratie uitgelegd hoe met gevaarlijke stoffen moet worden gewerkt.
  • Individuele voorlichting: hierbij bezoekt een arbeidshygiënist of veiligheidskundige alle werknemers die werken met gevaarlijke stoffen en geeft de voorlichting aan één of twee werknemers waarbij vervolgens instructie op de werkplek plaatsvindt,
  • Periodieke rondgang met voorlichting en instructie ter plekke,
  • Combinaties van de mogelijkheden.

Randvoorwaarden:

Organisatie – Geen
Techniek – Geen
Omgeving – Geen

Implementatie:

Aanschafkosten             Tarief veiligheidskundige of arbeidshygiënist per dagdeel

Bijkomende kosten        –

Fabrikant/ leverancier
BMD advies Zuid: www.bmdzuid.nl

gsta Nederland: www.gstanederland.nl

ace consultancy: www.aceconsultancy.nl