Werken & Kaas Werken & Kaas

REACH (registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen) verplicht bedrijven informatie over eigenschappen en risico’s van chemische stoffen te verzamelen, te beoordelen en te verspreiden onder afnemers om veilig met de stoffen te kunnen omgaan. Gebruikers, zoals de zuivelindustrie, moeten aangeven op welke manier ze een stof gebruiken.

 

Kaaspakhuizen zijn zogenaamde “Downstreamgebruikers”. Dit betekent dat het gaat om eisen voor gebruikers en niet om eisen voor producenten Daarom dient u na te gaan welke verplichtingen u hebt als u met chemicaliën omgaat in het kader van uw bedrijfs- of beroepsactiviteiten. Mogelijk hebt u bepaalde verantwoordelijkheden op grond van REACH.

 

Voor meer informatie kunt u een REACH informatiefolder hier downloaden.