Werken & Kaas Werken & Kaas

Veilig werken met gevaarlijke stoffen is vooral een zaak van goede organisatie:

 

– Stel geschikt, deskundig personeel aan.

– Ken taken en bevoegdheden toe, bijv. M.b.t. inkoop, voorraadbeheer, registratie etc.

– Zorg voor voldoende instructie, periodieke voorlichting en onderricht.

– Stel schriftelijke werkprotocollen en veiligheidsvoorschriften op.

– Tref toegangsregelingen en een regeling voor alleen werken in het lab.

– Voer een apart beleid voor risicogroepen.

– Bied Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aan voor medewerkers die werken met  gevaarlijke stoffen.

– Stel een calamiteiten regeling op.

– Houd toezicht op de goede uitvoering van bovenstaande regels door uw medewerkers.

 

Download Arboregeling gevaarlijke stoffen