Werken & Kaas Werken & Kaas

Type oplossing

Technisch
Mate van Bronaanpak Gedrag
Productiesnelheid n.v.t.
Invoertermijn <1 jaar

 

Beschrijving oplossing

Oplossing voor:

Gedrag en bewustwording om veilig met gevaarlijke stoffen te werken.

(Ergonomie) effecten:

n.v.t.

Specificaties oplossing:

Zelfklevend polyester of borden van polipropyleen.

Randvoorwaarden:

Organisatie –

Door middel van RI&E gevaarlijke stoffen is in kaart gebracht op welke plekken medewerkers en derden in aanraking kunnen komen met gevaarlijke stoffen.
Voor iedereen moet geschikte bescherming direct aanwezig zijn.
Ga altijd eerst na of er ook andere mogelijkheden zijn om het risico te reduceren. Kan de bron worden weggenomen, kunnen er technische maatregelen worden genomen?

Techniek –

Plakken of schroeven

Omgeving –

Creëer een mogelijkheid op een direct zichtbare plaats om de pictogrammen aan te bevestigen. Dit moet direct op de grens zijn, voordat medewerkers of bezoekers het gebied betreden waar risico met betrekking tot gevaarlijke stoffen aanwezig is.

Implementatie:

Aanschafkosten             op offertebasis

Bijkomende kosten        –

Fabrikant/ leverancier
Manutan B.V.
Postbus 2
3734 ZG Den Dolder
030 – 229 61 11
https://www.manutan.nl/nl/mnl

Stickerkoning bv
De Run 4541
5503 LT Veldhoven
040 2 417 417
info@stickerkoning.nl

www.stickerkoning.nl