Werken & Kaas Werken & Kaas

Type oplossing

Technisch
Mate van Bronaanpak n.v.t.
Productiesnelheid n.v.t.
Invoertermijn Direct

 

Beschrijving oplossing

Oplossing voor:

Vermenging gevaarlijke stoffen en ongewenste gebeurtenissen met gevaarlijke stoffen.

(Ergonomie) effecten:

n.v.t.

Specificaties oplossing:

Volgens PGS-15

Opvangbak

Verzinkt stalen opvangbak met rooster en KIWA keurmerk voor het opstellen van de werkvoorraad brandbare stof verpakt in vaten of blikken.

Opvangbak kunststof

Chemicaliën bestendige kunststof opvangbakken voor het opstellen van de werkvoorraad corrosieve of bijtende stof verpakt in vaten, drum of can.

Zuren en logen kast

Stalen zuren-en logenlasten zijn geschikt voor de gecombineerde opslag van zuren en logen. Door een verdeling in meerdere compartimenten, kunnen de onverenigbare stoffen op een juiste wijze gescheiden opgeslagen worden.

Stabiele, niet-brandwerende chemicaliënkasten geschikt voor het veilig en overzichtelijk opslaan van vrijgestelde hoeveelheden gevaarlijke stoffen, bestrijdingsmiddelen en milieubelastende stoffen zonder bijkomende risico’s zoals oliën, vetten, smeermiddelen e.d.

Met de Vario-stellingsystemen kunnen op overzichtelijke wijze kleinverpakkingen opgeslagen worden. Door het gebruik van baklegborden of een centrale opvangbak onder de Vario-stelling, wordt gelekt product opgevangen.

In de zuivel wordt voornamelijk gewerkt met lijnverpakkingen. Een inloopkluis is hiervoor een goede oplossing. De inloopkluis is vrij in te richten en kan voorzien worden van stellingen en afgescheiden compartimenten.

Randvoorwaarden:

Organisatie –

Stel iemand verantwoordelijk voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Maak duidelijke afspraken met de leverancier wanneer gevaarlijke stoffen afgeleverd worden. Voorkom dat afgeleverde gevaarlijke stoffen op laad en los punten blijven staan, maar sla ze direct volgens voorschrift op.

Techniek – Diversen, zie PGS 15
Omgeving – Geen

Implementatie:

Aanschafkosten             –

Bijkomende kosten        –

Fabrikant/ leverancier
www.milieuconcurrent.nl

www.hiltra.com

www.kokmilieu.nl