Werken & Kaas Werken & Kaas

Omschrijving

N.B.

Volgens REACH moet de kaas- en zuivel aangeven op welke manier ze een stof gebruiken. Deze informatie is van belang voor de registratie en het maken van Werk Instructie Kaarten en de veiligheidsinstructie.

Zie voor meer informatie over de REACH (Registratie, Evaluatie, Authorisatie en beperking van Chemische stoffen)  ‘minimumeis: voldoen aan de REACH

Jaarlijks wordt een update gemaakt van deze database. De presentatie van deze gegevens kan op twee manieren worden gerealiseerd. Door middel van het document distributiesysteem, het DDS, dat voor alle medewerkers via het internet te benaderen is en/of via een lokaal registratiesysteem gevaarlijke stoffen. In dit lokale registratie systeem worden ook de aanwezige hoeveelheden van de gevaarlijke stof op decentraal niveau bijgehouden (voorraadbeheer).