Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Geluid
Soort informatie Oplossing
Type oplossing Technisch
Mate van Bronaanpak Knelpunt vermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Oplossing voor

Daar waar de machine of het machine onderdeel dat de norm van 85 dB(A) overschrijdt, maar nog wel goed bereikbaar moet zijn tijdens het productieproces.

 

Ergonomie effecten 

Verbetering van arbeidsomstandigheden en voorkomen van gehoorschade. – Afname van lawaaistress. Spraakverstaanbaarheid is beter. Minder menselijke fouten en ongelukken als gevolg van niet horen van instructies/ waarschuwingen van collega’s.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Afhankelijk van het gewenste geluidniveau kan gebruikt gemaakt worden van verschillende opbouwsystemen van geluidwerende materialen.

Demping: cabines met een demping van 15 dB(A) zijn mogelijk

Gebruik: Op maat gemaakt en ter plekke gemonteerd door gespecialiseerd bedrijf.

Voordeel: duurzame oplossing voor langere tijd. Weinig tot geen onderhoud.

Nadeel: In de cabine blijft het geluidniveau te hoog, voorkom dat daar medewerkers zijn, anders zijn aanvullende maatregelen nodig

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Evalueer of een omkasting een geschikte oplossing is, dit is namelijk alleen het geval indien de geluid producerende onderdelen niet of alleen incidenteel bereikbaar moeten zijn. Maak op basis van een kostenbaten-analyse met mogelijke andere oplossingen.
Techniek

Periodiek reinigen. Eenvoudig vanaf een afstand van 70 cm schoon te spuiten

 

Omgeving

Ga na welke machines of machine delen de gezondheidsnorm voor geluid overschrijden

 

Implementatie 
Maak op basis van omschreven randvoorwaarden een keuze.

Stel specifieke voorwaarden, wensen en eisen op t.a.v. te plaatsen omkasting.

Na opdrachtverlening aan een leverancier, ter plaatse laten inmeten,

exacte uitvoeringsdatum bepalen en invloed op productieproces bespreken.

Spreek zo nodig ook een service en onderhoudscontract af!
Aanschafkosten              In overleg met leverancier
Bijkomende kosten         Service en onderhoudskosten
Fabrikant/ leverancier
Peutz bv

Paletsingel 2

2718 NT Zoetermeer

Postbus 696

2700 AR Zoetermeer
085 8228 700

info@zoetermeer.peutz.nl

G+H AKOESTIEK B.V.

Postbus 639

5201AP ’s-Hertogenbosch

Telefoon: 073-6210810

www.ghakoestiek.com

E-mail: info@ghakoestiek.com

Acour Lawaaibestrijding B.V.

Forum 35435657
DW Eindhoven
T +31(0)40-2340888
info@acour.comFlight