Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Geluid
Soort informatie Tool
Type oplossing Organisatorisch
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten 

Verbetering van arbeidsomstandigheden en voorkomen van gehoorschade.

Bewustwording.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Gehoorverlies ontstaat doorgaans geleidelijk. In de beginfase is het veelal niet eens merkbaar. Om erachter te komen of je een hoortest nodig hebt, kun je onderstaande vragenlijst. Medewerkers kunnen op eenvoudige wijze nagaan of zij al in de risicozone zitten. Vraag een hoor onderzoek aan als je 3 vragen of meer met ‘ja’ beantwoordt.

 1. Kun je het geluid van verschillende muziekinstrumenten onderscheiden?
 2. Kun je horen met welke intonatie en stembuiging mensen spreken?
 3. Kun je het ritme in een muziekstuk of lied horen?
 4. Kun je iemand verstaan die je aanspreekt op een verjaardagsfeest of een receptie?
 5. Hoor je op straat onmiddellijk vanuit welke richting een auto aan komt rijden?
 6. Kun je iemand die je aanspreekt in een drukke straat verstaan?
 7. Versta je de nieuwslezer op de radio bij een normaal volume?
 8. Kun je een TV-presentator alleen aan zijn stem herkennen?
 9. Vind je het storend als de radio of tv aan staat tijdens een gesprek?
 10. Ervaar je dat muziek te hard in je oren klinkt, terwijl het voor omstanders aangenaam klinkt?
 11. Kun je een winkelbediende in een drukke winkel verstaan?
 12. Wanneer je met meerdere mensen aan tafel zit te eten, kun je het gesprek dan volgen?
 13. Kun je met één persoon in een rustige omgeving een gesprek voeren?
 14. Kun je een telefoongesprek voeren in een rustige kamer?
 15. Kun je in een rustig huis horen vanuit welke hoek van de kamer iemand tot je spreekt?
 16. Zijn er delen in muziekstukken of liederen die je mist, terwijl je andere delen in datzelfde muziekstuk wel kunt horen?
 17. Herken je verschillende familieleden aan hun stemmen?
 18. Kun je auto’s horen die passeren of aan komen rijden?
 19. Kun je gezongen tekst (Nederlands) verstaan?
 20. Kun je mannenstemmen van vrouwenstemmen onderscheiden?
 21. Kun je zonder veel inspanning iemand verstaan die naast je in de bus of in de auto zit?
 22. Hoor je de geluiden in het huishouden (stofzuiger, wasmachine, stromend water)?
 23. Kun je thuis de deurbel horen?
 24. Kun je een bepaalde melodie in een muziekstuk of een lied herkennen?
 25. Hoor je buiten de vogels zingen?
 26. Hoor je het wanneer iemand van achteren naar je toe komt lopen?
 27. Verminder je het volume van radio en/of tv of schakel je deze volledig uit om een gesprek gemakkelijker te maken?
 28. Hoor je op straat waar zich een toeterende auto bevindt?
 29. Kijk je onmiddellijk de goede kant op als je op straat door iemand geroepen wordt?
 30. Ervaar je bijgeluiden, zoals het geluid van een stofzuiger of huishoudtoestellen, als erg hinderlijk of vermoeiend?
 31. Versta je de nieuwslezer op TV bij een normaal volume?
 32. Kun je op straat het geluid van een auto onderscheiden van het geluid van een bus?
 33. Kun je horen vanuit welke hoek van de zaal een vraag gesteld wordt tijdens een bijeenkomst?

Bron: https://www.gezondheidsnet.nl/horen/hoorprotocol-welk-hoortoestel-krijg-je-vergoed

Randvoorwaarden 

Organisatie

Geef medewerkers de mogelijkheid een gehooronderzoek te ondergaan indien daar aanleiding toe is

Technisch

Geef medewerkers altijd  een gehooronderzoek als het aan lawaai van > 85 dB(A) blootstaan in het werk. Dit betreft dan een gemeten geluidsniveau.

 

Implementatie

Gebruik als onderdeel van een lawaaicampagne

Maak hier flyers van

Houd het laagdrempelig, door deze bijvoorbeeld in of nabij de pauzeruimte te bieden.