Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Geluid
Soort informatie Goede ervaring
Type oplossing
Mate van Bronaanpak Bron en knelpunt vermindering
Productiesnelheid nvt
Invoertermijn Kort en middellang

Beschrijving oplossing

(Ergonomie) effecten:

Gehoorschade voorkomen. Een werkgever kan verschillende maatregelen treffen om schadelijk geluid op de werkplek te reduceren, bijvoorbeeld:

 • aanschaf en gebruik van stillere machines;
 • ontwikkelen van stillere productiemethodes;
 • machines plaatsen in geluiddempende kasten;
 • personeel laten werken in geluiddempende cabines;
 • goed onderhoud materieel;
 • blootstellingsduur zo veel mogelijk beperken: 83dB(A) is een 2x zo hoge gehoorbelasting als 80 dB(A), door een werknemer maximaal 4 uur aan 83dB(A) bloot te stellen ontstaat hetzelfde effect als 8 uur blootstelling aan 80 dB(A)

Specificaties oplossing:

Wat moet een werkgever doen?

 • Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen. Om een indruk te krijgen van hoeveel 80 dB(A) is, is de volgende vuistregel toe te passen: als je op 1 meter afstand een spreker niet meer kunt verstaan, ligt het geluid waarschijnlijk boven de 80 dB(A).
 • Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen.
 • Bij blootstelling boven de 85 dB(A) moet een Plan van Aanpak worden gemaakt.
 • Als de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden (gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers), moet er direct voor gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht.
 • Werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid.
 • Werknemers hebben recht op een gehoortest om vast te stellen dat de getroffen maatregelen effectief zijn, dit kan bijvoorbeeld via een PMO.
 • Instructie Filmpje : weg met die herrie: https://www.napofilm.net/nl/napos-films/napo-stop-noise?filmid=napo-006-stop-that-noise
 • Arboportaal> lawaai op het werk: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/geluid#:~:text=Wetgeving%20geluid&text=De%20wet%20kent%20de%20volgende,verplicht%20om%20gehoorbeschermers%20te%20dragen.

Randvoorwaarden:

Organisatie –

Aanhaken inkoop
Regulier onderhoud inplannen
Beschikbaar stellen gehoor bescherming
Organiseren voorlichting en instructie

Techniek – Markeren lawaaizones

Omgeving – Geen

Implementatie:

Korte termijn : gehoor bescherming
Middellange termijn: overige maatregelen