Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Geluid
Soort informatie Minimum eis
Type oplossing Organisatorisch
Mate van Bronaanpak Knelpunt vermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn Direct

Beschrijving oplossing

(Ergonomie) effecten:

Verbetering van arbeidsomstandigheden en voorkomen van gehoorschade.

Specificaties oplossing:

Uit praktijkonderzoek is duidelijk gebleken dat werknemers lang niet altijd voldoende aandacht hebben voor hun eigen arbeidsomstandigheden. Vooral het gebruik van de –meestal wel aanwezige- persoonlijke beschermingsmiddelen laat dan te wensen. over. Er is ook niet altijd toezicht aanwezig.
Door vooraf audits uit te voeren (bv op basis van checklist) kunnen knelpunten geconstateerd worden. Deze kunnen vervolgens ingebracht worden in de toolbox meetings.
Leg de focus op gebruik van PBM’s om gehoorschade te voorkomen. De oplossing is met name geschikt in situaties waar de middelen wel aanwezig zijn maar waar de medewerkers deze onvoldoende toepassen. Het systeem van audits is vooral geschikt voor grotere bedrijven. Invoeren van een dergelijk systeem is dan alleen mogelijk na instemming van de OR.
De audit moet op maat worden ontwikkeld (‘maatwerk’).
De medewerkers die de audit gaan uitvoeren, moeten opgeleid worden in het gebruik ervan.
Er dienen mensen vrijgemaakt worden voor het periodiek uitvoeren van de audits. De audit zelf kan door diverse mensen uitgevoerd worden, zoals een lijnmanager of de preventiemedewerker.

Randvoorwaarden:

Organisatie – Medewerkers opleiden, Medewerkers vrijplannen voor audit, Toolboxmeeting organiseren, OR betrekken

Techniek – Zorg vooraf dat daadwerkelijk de juiste gehoorbescherming beschikbaar is
Omgeving – Training en instructie en Inzicht in voor- en nadelen

Implementatie:

Er zijn voorbeelden van goede aanpak te verkrijgen via bijvoorbeeld;
http://www.toolboxmeeting.nl / hier is dit gekoppeld aan VCA trajecten. Hier is bijvoorbeeld een training online beschikbaar: https://www.vcatrainingonline.nl/lessen/hoofdstuk-13-vol/

De bouw heeft mooie instrumenten die gratis gedownload kunnen worden via: https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/toolboxen/toolbox-lawaai
5xbeter, de metaalsector, heeft hier een mooi filmpje voor gemaakt: https://slideplayer.nl/slide/5597127/