Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Lawaai
Soort informatie Minimum eis
Type oplossing Organisatorisch
Mate van Bronaanpak Bron aanpak
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn Direct

 

Bron: ISO 1999:2016

Beschrijving oplossing

(Ergonomie) effecten:

Verbetering van arbeidsomstandigheden en voorkomen of tot een minimum beperken van gehoorschade.

Specificaties oplossing:

Is de dagelijkse blootstelling, gedurende 8 uur per dag/ 5 dagen per week >80 dB(A), >85 dB(A) of >87 dB(A)?, Zo ja, ga dan na of de voorgeschreven/genomen maatregelen overeenkomen met onderstaand schema. Ook bij situaties waarbij kortdurende hoge geluidsniveaus voorkomen zijn maatregelen volgens onderstaand schema verplicht.

Randvoorwaarden:

Organisatie
Ga na welke machines of machinedelen de gezondheidsnorm van >80dB(A) voor geluid overschrijden.
Stel een vervangingsplan op voor de geluid producerende onderdelen of voor de gehele machine.
Maak een kosten-baten analyse vergelijking met mogelijke andere oplossingen.
Plaats lawaaiige machines in een aparte ruimte of cabine.
Techniek
Kijk wat opgelost kan worden via regulier onderhoud en kallibratie van machines.
Vaak is de radio ook een boosdoener, let hier op!
Omgeving
Lawaaiige machines kunnen wellicht omkast worden.
Zorg ook voor geluidsabsorptie in de hal, bijvoorbeeld door een scheidingwand of door te werken met wandmateriaal en plafondmateriaal met gaatjes.

 

Implementatie:

Meten
Maatregelen nemen
Vergeet niet het uitvoeren van controlemetingen en definitieve oplevering.