Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Geluid
Soort informatie Oplossing
Type oplossing Tool
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn direct

Ergonomie effecten 

Bewustwording. Het is een tool die u helpt te bepalen of er teveel lawaai op de werkplek is.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Het idee is dat medewerkers zelf ook kunnen kijken of zij in de risico zone zitten. Via internet zijn deze opties beschikbaar:

www.oorcheck.nl

www.kinderhoortest.nl

www.hoortest.nl

www.bedrijfsoorcheck.nl

Randvoorwaarden 

Organisatie

Als onderdeel van een lawaaicampagne

Stel aparte ruimte beschikbaar met een computer met geluidkaart, internet en koptelefoon

Houd het laagdrempelig, door deze mogelijkheid in of nabij de pauzeruimte aan te bieden

Maak een keuze uit de oortest die het best aansluit bij uw organisatie

Implementatie
Koppel dit aan het PMO. Biedt medewerkers de gelegenheid om professioneel oor onderzoek te ondergaan, bijvoorbeeld via de arbodienst.

Koppel dit ook aan een toolbox of vorlichtingssessie.