Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Geluid
Soort informatie Oplossing
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Hoger
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten 

Minder lawaai op de werkplek. Afname van lawaaistress. Spraakverstaanbaarheid is beter.

Minder menselijke fouten en ongelukken als gevolg van niet horen van instructies/ waarschuwingen van collega’s.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

De geluid producerende delen van de machine worden door middel van een omkasting met geluidsabsorberende materiaal gescheiden van de omgeving. De omkasting kan geheel volgens de specificaties van de opdrachtgever worden gefabriceerd.

Demping:. Afhankelijk van het soort materiaal.

Gebruik: wordt onder meer toegepast in de chemische en farmaceutische industrie. Op maat gemaakt en ter plekke gemonteerd door gespecialiseerd bedrijf.

Voordeel: Duurzame oplossing voor langere tijd. Weinig tot geen onderhoud.

Nadeel: Delen die omkast zijn niet of moeilijk bereikbaar. Denk daarbij ook aan onderhoud en schoonmaakwerk.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Evalueer of een omkasting een geschikte oplossing is, dit is namelijk alleen het geval indien de geluidproducerende onderdelen niet of alleen incidenteel bereikbaar moeten zijn. Maak op basis van een kostenbaten analyse met mogelijke andere oplossingen.

Techniek

Ga na welke machines of machine delen de gezondheidsnorm voorgeluid overschrijden.

Periodiek reinigen. Eenvoudig vanaf een afstand van 70 cm schoon te spuiten.

 

Implementatie

Aanschafkosten Maak op basis van omschreven randvoorwaarden een keuze.

Stel specifieke voorwaarden, wensen en eisen op t.a.v. te plaatsenomkasting.

Na opdrachtverlening aan een leverancier, ter plaatse laten inmeten,

exacte uitvoeringsdatum bepalen en invloed op productieproces

bespreken.

Spreek zo nodig ook een service en onderhoudscontract af!

Levering en montage.

Uitvoeren van controlemetingen en definitieve oplevering.

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier Peutz bv
Paletsingel 2
2718 NT Zoetermeer

Postbus 696
2700 AR Zoetermeer
Tel: (079) 347 03 47
Fax: (079) 361 49 85
info@zoetermeer.peutz.nl

 

G+H AKOESTIEK B.V.
Postbus 639
5201AP ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6210810
Bruistensingel 220
5201AP ’s-Hertogenbosch
www.ghakoestiek.com
E-mail: info@ghakoestiek.com