Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Geluid
Soort informatie Oplossing
Type oplossing Bronaanpak
Mate van Bronaanpak Knelpunt vermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten 

Verbetering van arbeidsomstandigheden en voorkomen van gehoorschade.

Afname van lawaaistress. Spraakverstaanbaarheid is beter. Minder menselijke fouten en ongelukken als gevolg van niet horen van instructies/ waarschuwingen van collega’s.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Zodra er sprake is van luchtverplaatsing, wordt het in- en uittredend geluid van een luchtverplaatser voorzien van geluiddempers. Ook worden deze dempers gebruikt bij hogere drukken en vacuümsystemen.

Het kiezen van de juiste geluiddempers hangt af van diverse luchttechnische en akoestische factoren. Deskundig advies is nodig. Er zijn geluiddempers voor vrijwel elk type in- of uitlaat.

Demping:. Afhankelijk van het type.

Gebruik: Op maat leverbaar en ter plekke gemonteerd door

gespecialiseerd bedrijf.

Voordeel: Bronaanpak. Dempers kunnen ook van filters worden

voorzien.

 

Randvoorwaarden

Organisatie –

Techniek –

Omgeving Inventariseer op welke plekken geluid van in en uitlaat van luchttransportsystemen de geluidnorm overschrijden of voor hinderlijk geluid zorgen.

 

Implementatie 
Stel specifieke voorwaarden, wensen en eisen op t.a.v. te plaatsen omkasting. Na opdrachtverlening aan een leverancier, ter plaatse laten inmeten, exacte uitvoeringsdatum bepalen en invloed op

productieproces bespreken. Spreek zo nodig ook een service en onderhoudscontract af!
Aanschafkosten              In overleg met de fabrikant/leverancier

Bijkomende kosten         Periodieke keuring en onderhoud
Fabrikant/ leverancier
Peutz bv

Paletsingel 2

2718 NT Zoetermeer

Postbus 696

2700 AR Zoetermeer
085 8228 700

info@zoetermeer.peutz.nl

G+H AKOESTIEK B.V.

Postbus 639

5201AP ’s-Hertogenbosch

Telefoon: 073-6210810

www.ghakoestiek.com

E-mail: info@ghakoestiek.com

Acour Lawaaibestrijding B.V.

Flight Forum 3543
DW Eindhoven
+31(0)40-234
Email: info@acour.com