Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Geluid
Soort informatie Oplossing
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Knelpunt vermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Oplossing voor

Situaties waar meerdere lawaai producerende productielijnen en machines naast elkaar in één ruimte geplaatst zijn.

Ergonomie effecten
Minder lawaai op de werkplek
Betere waarneming van waarschuwingssignalen.
Uitvoering:
Systeempanelen in een frameconstructie
Dikte van de wand 50 mm, gevuld met een isolatiepakket uit minerale wol
Diverse sparingen voor kabelgoten en leidingen
Gerealiseerde geluidsisolatie tussen de machines kan oplopen tot 20 dB(A).

Randvoorwaarden
Organisatie
Ga na waar de gezondheidsnorm voor geluid overschrijden. ·
Maak op basis van een kostenbaten-analyse met mogelijke andere oplossingen

Omgeving
Evalueer of het plaatsen van scheidingswanden een geschikte oplossing is.

Techniek
Kies een brandwerende uitvoering.

Implementatie
· Maak op basis van omschreven randvoorwaarden een keuze.
· Stel specifieke voorwaarden, wensen en eisen op t.a.v. te plaatsen wanden.
· Na opdrachtverlening aan een leverancier, ter plaatse laten inmeten.
· Exacte uitvoeringsdatum bepalen en invloed op productieproces bespreken.
· Spreek zo nodig ook een service en onderhoudscontract af!

Aanschafkosten Afhankelijk van kwaliteitseisen en demping.
Bijkomende kosten Onderhoud en schoonmaak
Fabrikant/ leverancier
Peutz bv
Paletsingel 2
2718 NT Zoetermeer
Postbus 696
2700 AR Zoetermeer
Tel: (079) 347 03 47
Fax: (079) 361 49 85
info@zoetermeer.peutz.nl

G+H AKOESTIEK B.V.
Bruistensingel 220
5201AP ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6210810
Postbus 639
Telefoon: 073-6210810
www.ghakoestiek.com
E-mail: info@ghakoestiek.com

Acour Lawaaibestrijding B.V.
Flight Forum 3543
5657 DW Eindhoven
Telefoon: +31(0)40-2340888
E-mail: info@acour.com
www.acour.com