Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico geluid
Soort informatie Minimumeis
Type oplossing Organisatorisch
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn Direct

 

Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 8

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing
PowerPoint voorlichtingspresentatie die op zichzelf gebruikt kan worden, maar ook als introductie voor nieuwe medewerkers en ter voorbereiding op een PMO-gehoor (Preventief Medisch Onderzoek).

Werknemers worden voorgelicht over de gezondheidsrisico’s van lawaai op hun werk en de wijze waarop zijn in hun werkgedrag en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. De volgende onderdelen behoren zich in een

voorlichtingstraject te bevinden:

Waar en in welke mate komt risicovol lawaai voor

Hoe ontstaat lawaaischade aan het gehoor,

Welke maatregelen zijn geschikt,

Welke maatregelen neemt het bedrijf,

Welke maatregelen kan je als werknemers uitvoeren,

Hoe gebruik je je persoonlijke beschermingsmiddelen goed,

Waar kan de werknemer hulp krijgen bij problemen of

gehoorklachten.

de resultaten van de beoordeling en meting van de lawaainiveaus waaraan de werknemers zijn blootgesteld,

hoe signalen van gehoorbeschadiging zijn op te sporen en kunnen worden gemeld;

 de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op arbeidsgezondheidskundig onderzoek en het doel van dit onderzoek

 veilige werkmethoden om de blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken.

 

De voorlichting en training kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:

Groepsvoorlichting: voor een grote groep medewerkers wordt door middel van een presentatie en eventuele demonstratie hoe gehoorbescherming moet worden gedragen,

Individuele voorlichting: hierbij bezoekt een deskundige nieuw in dienst tredende werknemers en geeft de voorlichting aan één of twee werknemers over de risico’s van lawaai op de werkplek en het belang van veilig dragen van gehoorbescherming.

Periodieke rondgang waarbij medewerkers die onveilig gedrag ten aanzien van lawaai vertonen direct worden aangesproken en voorgelicht worden over de risico’s van lawaai.

Combinaties van de mogelijkheden.

De PowerPoint presentatie voorlichting lawaai op de werkplek is te

vinden op: https://www.slideshare.net/Marike_Groenendijk/Presentatiegeluid-GEMZUma2

 

Randvoorwaarden

Organisatie
Voor de groepsvoorlichting is tijd en ruimte nodig.

Deskundige moet de presentatie geven die voor de medische onderbouwing kan zorgen en cijfers kan laten zien op groepsniveau op basis van het Preventief Medisch Onderzoek Gehoor.

 

Bied medewerkers een preventief medisch onderzoek aan naar aanleiding van deze voorlichting.

 

Implementatie

Aanschafkosten            Externe trainer/werkplekconsulent kost tussen de € 400 en € 500 per dagdeel.

Bijkomende kosten       Extra toeloop openspreekuurconsulten.

Preventief                    Medisch Onderzoek gehoor

Aanmeten                    otoplastieken