Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico geluid
Soort informatie Oplossing
Type oplossing Technisch
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn Direct

Ergonomie effecten

Voorkomen lawaaidoofheid. Veiliger werken.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Let bij de inkoop en/of ontwikkeling van machines én bij het opstellen van de machines op geluidreductie, veiligheid en ergonomie. Stel als eis dat de machine onder de 80dB(A) aan geluid produceert. Plaats machines zo in een ruimte dat het totale geluidniveau onder de 80dB(A) blijft. Een heleboel geluidbronnen van minder dan 80dB(A) bij elkaar levert ook een geluidniveau op van >80dB(A)! . Het lukt niet altijd de hoeveelheid geproduceerd lawaai te verminderen, maar veel is mogelijk door: scheidingswanden met geluidsabsorberend materiaal, omkasten van luide onderdelen, machines in andere ruimtes plaatsen (bijvoorbeeld de compressor!)

Randvoorwaarden

Organisatie       Ga na welke machines of machine delen de gezondheidsnorm voor geluid

overschrijden.

Stel vervangingsplan op voor de geluid producerende onderdelen of
voor de gehele machine.
Maak een kosten-baten analyse met mogelijke andere oplossingen.

Techniek          Plaats wanden, omkasting ed waar nodig
Omgeving         Maak op basis van omschreven randvoorwaarden een keuze.
Stel specifieke voorwaarden, wensen en eisen op t.a.v. te plaatsen
omkasting.

Na opdrachtverlening aan een leverancier, ter plaatse laten inmeten,
exacte uitvoeringsdatum bepalen en invloed op productieproces bespreken.

Spreek zo nodig ook een service en onderhoudscontract af!

Levering en montage.

Uitvoeren van controlemetingen en definitieve oplevering.

Implementatie

Het beste is om te beginnen met geluidmetingen. Na aflopen effecten laten nameten.

https://www.peutz.nl/over-peutz is een erkend specialist op dit gebied.