Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Geluid
Soort informatie Oplossing
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Sneller
Invoertermijn 0-1 jaar

Ergonomie effecten

Verminderen blootstelling schadelijk geluid.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing
Deze oplossing heeft verreikende effecten op gebied van veiligheid,

ergonomie en geluid

Afhankelijk van de mate van automatisering van (delen van) het

productieproces.

Demping: vrijwel totale demping mogelijk

Gebruik: wordt veel in de chemische procesindustrie toegepast, waar

ook sprake is van blootstelling aan o.a. hoge temperaturen en

gevaarlijke stoffen.

Voordeel: Mens wordt volledig afgeschermd van het geluid en de

machines. Ook andere ergonomische, arbeidshygi├źnische en

veiligheidsaspecten worden meegenomen.

Nadeel: productieproces wordt (deels) geautomatiseerd. Dit vergt een

ingrijpende verandering van productieproces. Behalve hoge

investeringkosten voor het systeem, moeten ook mensen opnieuw

geschoold worden.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Er moet ruimte zijn voor controlekamer of scheidingwand.

Techniek

Geluidwerend materiaal gebruiken

Omgeving

Zorg voor direct zicht op de machine of camerabeeld.

 

Implementatie

Maak op basis van omschreven randvoorwaarden een keuze.

Stel specifieke voorwaarden, wensen en eisen op.

Na opdrachtverlening aan een leverancier, ter plaatse laten

inmeten, exacte uitvoeringsdatum bepalen en invloed op

productieproces bespreken.

Spreek ook service en onderhoudscontract af!

Levering en montage.

Uitvoeren van controle geluid metingen en definitieve oplevering.

ErgoS human factors engineering

Hengelosestraat 448-a

Enschede

053-428 0500
www.ergos.nl/

vhp human performance

Huygensstraat 13A

2515 BD Den Haag

070-3892010

www.vhp.nl