Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Fysieke belasting
Soort informatie Oplossing
Type oplossing Organisatorische
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Omhoog
Invoertermijn 0-2 jaar

Ergonomie effecten

Fysieke overbelasting in brede zin voorkomen

– Doorbreken statische of ongunstige werkhoudingen
– Verminderen eenzijdige belasting
– Afwisseling
– ‘Herstel’ kansen bevorderen

 

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing:

Met name geschikt voor de allround bedrijven. Met name taken waarbij langdurige voorovergebogen werkhoudingen worden aangenomen of; Taken met repeterend karakter (bijvoorbeeld schachten maken)

Roulatie:
Er zijn hierbij drie niveaus van roulatie te onderscheiden:
– Rouleren binnen dezelfde uitvoerende taken, maar op een andere werkplek (b.v. linker / rechter zijde van de werkplek).
– Rouleren met andere uitvoerende taken zoals het afwisselen van kurk opbouwen met maken van folieschoenen (voorbeeld).
– Rouleren met taken van een andere orde.

Taakafwisseling:
– Het werk zo organiseren dat afwisseling ontstaat tussen fysiek zwaardere taken en lichtere taken.
– Het verdient aanbeveling om meerdere malen per dag te rouleren / af te wisselen i.p.v. afwisseling gespreid over meerdere dagen of 1x per week.
– Het valt te overwegen om op branche niveau een brochure te ontwikkelen met daarin opgenomen succes- en faalfactoren voor het invoeren van taakroulatie.

Randvoorwaarden
Organisatie                  – Met name geschikt voor de allround bedrijven.
– Vooral rouleren tussen verschillende taken i.v.m. geringe aantal
werknemers.
– Om te kunnen rouleren, dienen de mensen van gelijk niveau te zijn.
Opleiding en scholing is wellicht vereist.
– Rouleren is een kwetsbaar proces. Bij ziekte en inzet van
uitzendkrachten kan er snel niet meer gerouleerd worden.
– Vrijwillig of opgelegd rouleren versus acceptatie bij medewerkers.

Techniek

Omgeving                     Training en instructie
Inzicht in voor- en nadelen

Implementatie
Bijkomende kosten                   Investeren in mensen (training en instructie) voor gelijkwaardige
uitvoering van werkzaamheden.

Fabrikant/ leverancier

Innovatief in werk biedt een mooi overzicht van hoe dit op te zetten, onderzoek naar effecten, kosten en baten, inzet in aanpak duurzame inzetbaarheid etc:

https://www.innovatiefinwerk.nl/sites/innovatiefinwerk.nl/files/field/baantechniek_bijlage/tno-nsvp_2014_-_buiten_de_gepade_banen_7_taakroulatie.pdf