Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Fysieke belasting
Soort informatie Voorbeeldproject
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Sneller
Invoertermijn 0-1 jaar

Ergonomie effecten

Voorkomen schouder en rugklachten. Bij aangedreven variant: minder lopen. Eliminatie of vermindering van handmatig verticale en/of horizontale verplaatsingen.
Werknemer hoeft lasten niet te dragen/ duwen/ trekken.
Handmatig dragen is niet meer noodzakelijk.
Constante productstroom

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing
Een rollenbaan is geschikt voor aan- en afvoer van goederen.
Er zijn ook aangedreven, flexibele harmonicarollenbanen. Goederen / kazen kunnen op wisselende plaatsen met geringe fysieke inspanning worden getransporteerd.

De rollenbanen zijn er in alle soorten en maten. Er kunnen bochten in verwerkt worden. Bij een verval van de baan van 2 tot 4% worden de lasten gedreven door de zwaartekracht.

Rollenbanen met wielen zijn gemakkelijk verplaatsbaar.
De rollenbaan moet voldoen aan veiligheidseisen (o.a. CE-eisen). Er dient voldoende werkruimte rondom de banden aanwezig te blijven.De band mag geen ongunstige invloed hebben op andere processen zoals transport- en looproutes, vluchtwegen. Het opzetten en afnemen van de band bij begin- en eindpunt van de band dient veilig te kunnen gebeuren. Ongunstige tilsituaties mogen niet ontstaan.

Indien bewerkingen op de band plaatsvinden dient aan ergonomische aspecten extra aandacht besteed te worden zoals reikwijdte, werkhoogte, transportsnelheid, aan- en afvoer van producten,

verlichting, veiligheid, onderhoudsvriendelijkheid e.d.

 

Randvoorwaarden

Organisatie                              De rollenbaan moet binnen het logistiek proces passen

Techniek                                  Het type rollers moet worden afgestemd op het materiaal.

De rollenbaan kan eventueel onder licht afschot geplaatst worden, dit scheelt enorm in duwen en trekken, met lichte krachtsinspanning kan materiaal op gang gebracht worden.

Omgeving                                Er moet ruimte zijn om de rollenbaan te plaatsen.

 

Implementatie

Aanschafkosten                        Afhankelijk uitvoering circa € 350 – € 1500,–

Bijkomende kosten                   Onderhoud

Fabrikant/ leverancier

Polyketting conveyor technology, Zelhem
Tel: 0314 – 622141
www.polyketting.nl

 

Haneu Nederland B.V., Wijchen
Tel: 024 – 6486666
www.haneu.nl