Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Fysieke belasting
Soort informatie Minimumeis
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten 

Voorkom schouder en rugklachten.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Voor opstapjes en opstapbordessen zijn minimale eisen geformuleerd. Deze staan in de norm NEN-EN 14183 (en). Deze norm kunt u bestellen via www.nen.nl  . Dat is niet nodig, want de essentie staat hier.

De Arbeidsinspectie hanteert deze norm als uitgangspunt bij het beoordelen van opstapjes en opstapbordessen. In de tabellen staan de belangrijkste uitgangspunten:

Randvoorwaarden

Techniek

Bij elk opstapje zijnde geen vast trap aan / in een gebouw materiaal aanschaffen dat hier aan voldoet.

Implementatie

Toets uw huidige middelen en vervang deze waar nodig.

Neem het mee als vaste inkoopeis bij aanschaf nieuw materiaal.

Minimumeisen voor opstapjes en opstapbordessen benaderbaar vanaf één zijde (b.v. een trapje):