Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Fysieke belasting
Soort informatie Minimum eis
Type oplossing gedrag
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten 

Voorkomen rug en schouderklachten

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing
In het Arbobesluit staat dat “duwen en trekken van objecten tijdens het werk geen gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de medewerker mag opleveren”. Onder duwen en trekken wordt het handmatig in beweging brengen en verplaatsen van een last over een langere afstand, waarbij het lichaam zich in dezelfde richting beweegt als de last, zonder dat de last wordt gedragen.

Als grenswaarde voor de maximale duw- of trekkracht is 50 kg aan kracht een goed uitgangspunt. Bij veelvuldig duwen en trekken (meer dan 12 keer per uur gemiddeld) is maximaal 30 kg aan kracht een goed uitgangspunt.

Van groot belang is dat het op gang duwen en trekken op een rustige manier gebeurd. De grafiek onder toont het verschil tussen snel op gang brengen en rustig op gang brengen (rood/wit geblokt = snel op gang brengen, groene lijn = rustig op gang brengen).

(Bron: handboek Fysieke belasting 2016, Sdu Uitgevers)

 

Handmatig duwen en trekken kan beperkt worden door o.a. het inzetten van heftrucks, elektrische palletwagens of handpallettrucks met een elektromotor. Zie “oplossingen” voor meer informatie over deze hulpmiddelen.

 

Randvoorwaarden

Organisatie
Gedrag: geef goede instructie: rustig op gang brengen scheelt de helft van de belasting!!

Techniek

Koop goede hulpmiddelen, tegenwoordig geode verkrijgbaar met elektro aandrijving/ondersteuning

 

Implementatie

Begin bij gedrag/instructie: dan kan op korte termijn.

Langer termijn: schaf karren met elektro ondersteuning aan.