Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Fysieke belasting
Soort informatie oplossing
Type oplossing Organisatorisch
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 0-1 jaar

Ergonomie effecten

Verminderen werkdruk, bevorderen herstel bij fysieke belasting. Minder kans op fysieke klachten door het lichaam vaker de gelegenheid te geven om te ontspannen en te herstellen. Door het frequent pauzeren structureel binnen het bedrijf door te voeren bestaat op termijn minder kans op verzuim.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing
Dit kan worden bereikt door de medewerker vaker in de gelegenheid te stellen om het lichaam te ontspannen: Eens in de twintig minuten het lichaam een aantal seconden te ontspannen door bijvoorbeeld een klein rondje  te lopen op de werkplek of rek- en strekoefeningen uitoefenen (micropauzes).

Het werk te onderbreken met een extra pauze van 5 minuten na maximaal een uur of met een extra pauze van tien minuten na maximaal twee uur.

Overwerk te voorkomen. Dus houden aan een maximale werkdag van 9 uur (zie voor afwijkende mogelijkheden uw cao), een maximale werkweek van 45 uur en de gemiddelde werktijd binnen 13 weken maximaal 40 uur per week.

Randvoorwaarden

Organisatie       Organisatorische maatregelen om tijdens de piekperiode zoals lunchtijd pauzerende
medewerkers te vervangen. De medewerkers moeten zich ervan bewust worden dat
het beter is om vaker kort te pauzeren dan één keer lang achter elkaar.

 

Implementatie

Hier met de OR/PVT afspraken over naken met als uitgangspunt dat bij intensief werk meerdere korte pauzes of ven het werk kunnen onderbreken met een micro pauze (30 seconden) erg effectief is voor herstel tijdens het werk.

Bedenk dat dit vooral bij 50+ werknemers effectief en vaak ook nodig is.