Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Fysieke belasting + intern transport
Soort informatie Oplossing
Type oplossing Tool
Mate van Bronaanpak knelpunt vermindering
Productiesnelheid nvt
Invoertermijn direct

(Ergonomie) effecten

Minder klachten arm, nek schouder en minder rugbelasting. Effici├źnter werken.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

De checklist “Gezond werken met de handpallettruck” biedt de gebruiker en de werkgever de mogelijkheid om aan de hand van een stroomschema te beoordelen of het gebruik van de handpallettruck verantwoord is of dat er beter naar (elektrisch aangedreven) alternatieven gekeken kan worden. Gewicht en het aantal te verplaatsen pallets, de loopafstand en het wel of niet werken op een vlakke ondergrond zijn daarbij bepalend.

Daarnaast is er ook een checklist voor handpellettrucks. Die is hier te downloaden:

https://www.cobouw.nl/86920/checklist-voor-handpallettrucks

 

Organisatie

Gebruik de folder bij voorlichting en instructie

Implementatie

Download de checklist via: https://www.gezondehandel.nl/content/cms/solutionbook/SOL-62-Werken%20met%20handpallettrucks.PDF