Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Fysieke belasting
Soort informatie Informatie
Type oplossing Gedrag
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn Direct

Ergonomie effecten

Vermindering van de fysieke belasting door repeterende bewegingen. En vermindering of het voorkomen van klachten aan armen, polsen en handen.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Veel medewerkers binnen de kaaspakhuizen hebben te maken met lichamelijk zwaar werk. Lichamelijke klachten vormen een belangrijke oorzaak van verzuim in de branche. Het voorkomen en beperken van verzuim ten gevolgde van fysieke belasting is daarom ook niet voor niets een belangrijk speerpunt binnen de branche.

Specificaties:

Een beleid fysieke belasting kan het beste worden vormgegeven als een verbetering cyclus. Hierin zijn de volgende stappen te onderscheiden: willen, weten, wegen, werken en waken.

In een beleid fysieke belasting dienen de risicogebieden en de wijze waarop ze beheerst worden

gestructureerd te worden.

 • 1. Willen. Fysieke belasting kan worden vastgelegd in een beleidsplan. Daarin beschrijft het bedrijf

wat zijn doelstellingen zijn rondom fysieke belasting, hoe het omgaat met knelpunten, voorlichting,

RI&E, arbo-overleg e.d. Dat document is overigens niet wettelijk verplicht, maar is sterk aan te raden

voor een bedrijf dat meer lijn in het arbobeleid wil aanbrengen.

 • 2. Weten. Er wordt op een gedegen manier onderzocht en beschreven welke risico’s op het gebied

van fysieke belasting er in het bedrijf zijn en hoe die kunnen worden opgelost. De voor de

contractcatering ontwikkelde RI&E is zelden gedetailleerd genoeg. Vaak is een aparte verdieping

nodig.

 • 3. Wegen. De analyse- instrumenten geven de kans op risico’s weer. Het bedrijf zal moeten kiezen

welke daarvan het eerst opgepakt worden. Daarbij hoort ook een taakverdeling en een tijdsplanning

bij. Kortom: er verschijnt een Plan van aanpak.

 • 4.Werken. Aan de hand van het Plan van aanpak worden activiteiten ondernomen om de

arbeidsomstandigheden daadwerkelijk te verbeteren.

 • 5. Waken. Het bedrijf en de OR zien erop toe dat het Plan van aanpak ook goed uitgevoerd wordt.

Zo ja, is het de kunst deze situatie ook optimaal te houden. De arbobeleidscyclus (RI&E -> plan van

aanpak -> jaarlijkse rapportage over het plan van aanpak) kunnen de maatregelen bewaken.

Voor- en nadelen van oplossing

 • Door het beleid op maat worden oorzaken van een hoge fysieke belasting inzichtelijk
 • Vermindering fysieke klachten
 • Verbetering arbeidsomstandigheden

 

Randvoorwaarden

Organisatie

 • Maak van het voorkomen van fysieke belasting een periodiek agendapunt op het werkoverleg
 • Geef voorlichting en instructies aan uw medewerkers
 • Zorg er bij de aanschaf van hulpmiddelen, gereedschappen en machines voor dat deze bijdragen aan voorkomen van fysieke belasting
 • Onderzoek of fysieke belasting ook te voorkomen is door een betere planning van het werkproces
 • Zorg er voor dat in de samenwerking met klanten/opdrachtgevers de fysieke belasting daadwerkelijk

aandacht krijgt. Maak er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van

 • Onderzoek periodiek of het bedrijfsbeleid ook daadwerkelijk effectief is

 

Implementatie

Bespreek dit met HR, OR en management.

Betrek de arbodienst

Leverancier

Uw arbodienst of een specialist, bijvoorbeeld:

 

vhp human performance

www.vhp.nl

Bureau voor fysieke Arbeid BvFA

https://www.bvfa.nl

 

TIGRA

https://www.tigra.nl/