Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Fysieke belasting

veiligheid

geluid

Soort informatie Tool
Type oplossing Organisatorisch
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Sneller
Invoertermijn 0-1 jaar

Ergonomie effecten

Vooral veel toegepast voor verbetering van arbeidsomstandigheden betreffende de issues fysiek belasting, geluid/lawaai en veiligheid. Vast onderdeel is gebruik van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen)

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Uit praktijkonderzoek is duidelijk gebleken dat werknemers lang niet altijd voldoende aandacht hebben voor hun eigen      arbeidsomstandigheden. Vooral het gebruik van de –meestal wel aanwezige- persoonlijke beschermingsmiddelen laat dan te wensen over. Omdat veel op locatie gewerkt wordt is er niet altijd toezicht aanwezig.            Door vooraf audits uit te voeren (bv op basis van checklist) kunnen

knelpunten geconstateerd worden. Deze kunnen vervolgens ingebracht worden in de toolboxmeetings.


De oplossing is met name geschikt in situaties waar de middelen wel aanwezig zijn maar waar de medewerkers deze onvoldoende toepassen.

Randvoorwaarden

Organisatie                  Medewerkers opleiden

Medewerkers vrijplannen voor audit

Toolboxmeetings organiseren

OR betrekken

Techniek

Omgeving                    Training en instructie

Inzicht in voor- en nadelen

Implementatie

Fabrikant/ leverancier   Kijk bijvoorbeeld eens op http://www.toolboxmeeting.nl/
Meer dan 45 voorbeeldfilmpjes zijn te zien op deze site: https://www.industriebox.nl/toolbox-onderwerpen