Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Fysieke belasting
Soort informatie Tool
Type oplossing Organisatie
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn Direct

Ergonomie effecten

Op participatieve wijze op naar werken met minder fysieke belasting.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

 Body mapping is een techniek die werkgevers en werknemers kunnen gebruiken om de gevolgen van werk op het lichaam in kaart te brengen en te analyseren. Dit kan op individueel- of op groepsniveau worden toegepast. De methode is eenvoudig toepasbaar. Op zogenaamde body maps  kan met gekleurde pennen of stickers worden aangegeven waar op het lichaam pijn of hinder wordt ervaren. De collectieve resultaten van body mapping kunnen zijn:

– het op groepsniveau verzamelen van risico’s waar mogelijk meer onderzoek naar gedaan moet worden.

– werknemers aanmoedigen om oplossingen voor risico’s in te brengen en te bespreken.

 

Randvoorwaarden

Organisatie
Voorlichting en training werken met deze methode.

De methode is kant en klaar inclusief alle stappen

 

Implementatie

Pas de tool toe: Body Mapping en Hazard Mapping | Brochure | Arboportaal