Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Fysieke belasting
Soort informatie Minimale eis
Type oplossing Gedrag
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn Direct

Ergonomie effecten

Verminderen fysieke belasting / bewustwording van de risico’s fysieke belasting.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Medewerkers voorlichten over gezond (en veilig) werken. Door het geven van een goede instructie loopt de werkgever minder risico op aansprakelijkheid bij een ongeval of een overbelasting van de medewerker. Voorlichting is immers verplicht.

Er is veel winst mogelijk, concrete voorbeelden:

– tillen met ‘beenlift’;

– de pallet niet te dichtbij zetten (een stap zetten i.p.v. tillen/draaien)

– bij werken met tussenpallet heftruck inzetten

– juiste werkhoogte aan de band

– werklast verdelen tussen collega’s


Goede afspraken zijn belangrijk voor het succes van een training gezond bewegen. Instructie alleen is te theoretisch, oefenen d.m.v. een training-on-the-job is een integraal onderdeel van de instructie.

Pak gesignaleerde knelpunten snel aan. Dit werkt erg motiverend.

 

Randvoorwaarden

Organisatie
Voorlichting en training kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:

Groepsvoorlichting: voor een grote groep medewerkers wordt door middel van een presentatie en eventuele demonstratie hoe de werkplek moet worden ingesteld.

Zorg dat leidinggevenden hier kennis van hebben en spreek af dat zij hier op toezien.

Individuele voorlichting: hierbij bezoekt een werkplekconsulent alle werknemers en geeft de voorlichting aan één of twee werknemers waarbij vervolgens de werkplekinstelling plaatsvindt,

Periodieke rondgang waarbij alleen aan medewerkers die dat nodig hebben voorlichting en hulp bij werkplekinstelling wordt gegeven,

Techniek

Training en instructie maken.

Omgeving

Instructieruimte of direct op de werkvloer

 

Implementatie

Aanschafkosten De kosten zijn afhankelijk van onder andere het aantal medewerkers

dat instructie krijgt en de manier waarop.

Indien medewerkers klachten hebben kunt u dit combineren met een fysiotherapeut op de werkvloer, bv via BVFA of TIGRA. In veel gevallen betaald de zorgverzekeraar mee.

Fabrikant/ leverancier

Vhp human performance

www.vhp.nl

Bureau voor fysieke Arbeid BvFA

https://www.bvfa.nl

 

TIGRA

https://www.tigra.nl/