Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Fysieke belasting
Soort informatie Tool
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Sneller
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten 

Voorkomen rug en schouderklachten

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

 

Ook in de zuivel/kaas branche komt duwen- en trekken van lasten voor. Denk maar eens aan het verzamelen van orders met een handpallettruck, het verplaatsen van een rolcontainer of het schuiven met de kaas planken. Bij duwen en trekken bestaat er een risico op overbelasting van de lage rug. Bij duwen ontstaat in het algemeen een lagere belasting op de lage rug dan bij trekken, zodat duwen de voorkeur krijgt boven trekken. Om te bepalen of een te verplaatsen last de maximaal acceptabele kracht niet overschrijdt, kunt u gebruik maken van de duw- en trekcalculator. De duw- en trekcalculator maakt onderscheid tussen aanzetkrachten (krachten die nodig zijn voor het opgang brengen van een last) en volhoudkrachten (krachten die nodig zijn om de last op gang te houden).

 

Randvoorwaarden

Techniek

Handmatig duwen en trekken vervangen door elektrische toepassingen

 

Implementatie

Uitvoeren check via de  duw- en trekcalculator: https://www.fysiekebelasting.tno.nl/nl/instrumenten/duw-en-trek-check-dutch/