Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Fysieke belasting
Soort informatie Tool
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten

Beperken rug en schouderbelasting.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Handmatig tillen komt in de kaas en zuivel branche veelvuldig voor. Denk maar eens aan het (op)stapelen van kazen op een pallet of het overstapelen van kazen in de productieafdelingen. Het maximaal toegestane tilgewicht is afhankelijk van de situatie waarin getild wordt.

 

Voor het bepalen van dit maximaal toegestane tilgewicht, heeft het NIOSH een methode ontwikkeld. Met behulp van deze methode wordt berekend hoeveel kilogram in een bepaalde situatie mag worden getild zonder gezondheidsrisico te lopen. Het te tillen voorwerp mag onder optimale omstandigheden 23 kg zijn. Dit gewicht wordt vermenigvuldigd met 6 factoren die variëren tussen de 0 en de 1 (optimale situatie):

 

H: de horizontale afstand van de last tot enkels

V: de verticale afstand van de last tot enkels

D; verticale verplaatsingsafstand van de last

A: romprotatie, asymmetriefactor

F: tilfrequentie

C: contact met de last

 

Het uitgangspunt van de NIOSH-norm is dat het grootste deel van de bevolking (99% van de mannen en 75% van de vrouwen) zonder gezondheidsrisico de tilhandeling kan uitvoeren.

 

Via onderstaande link kunt u het maximale tilgewicht voor uw specifieke werksituatie bepalen.

http://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/lichblst/lift.htm

 

Randvoorwaarden

Organisatie

MBO/HBO niveau deskundige om dit toe te passen

 

Implementatie

Toepassen tool