Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Fysieke belasting
Soort informatie Tool
Type oplossing Organisatie
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten 

Minder moe worden van het werk. Minder snel fouten maken.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Gezondheidsrichtlijnen voor energetische belasting houden rekening met energieverbruik, zuurstofopname en hartslagfrequentie bij arbeid. Door ongunstige omgevingsfactoren, zoals werken in hitte, kan de arbeidsbelasting extra toenemen. Hier moet je rekening mee houden bij de interpretatie van de normen voor energetische belasting.

Nauwkeurig bepalen van energetische belasting is specialistenwerk. Onderstaande tabel geeft enkele eenvoudige handvatten om te bepalen of mogelijk sprake is van een hoge energetische belasting. Bepaal zelf welke factoren in je situatie van toepassing zijn. Als een factor van toepassing is: tel dan de punten op. Onder in de tabel staat de uitslag.

 

Activiteit Punten
Meer dan twee uur per dag werk uitvoeren waarvan men duidelijk merkbaar echt moe wordt (zwaar sjouwen, veel lopen, traplopen, fietsen). Ja: 2 punten

Nee: 0 punten

OF

Meer dan vier uur per dag werk uitvoeren waarvan men duidelijk merkbaar echt moe wordt (zwaar sjouwen, veel lopen, traplopen, fietsen). Ja: 2 punten

Nee: 0 punten

OF

Meer dan zes uur per dag werk uitvoeren waarvan men duidelijk merkbaar echt moe wordt (zwaar sjouwen, veel lopen, traplopen, fietsen). Ja: 3 punten

Nee: 0 punten

De medewerker kan het werktempo niet zelf bepalen. Er is sprake van een opgelegd werktempo. Ja: 2 punten

Nee: 0 punten

Er is gedurende tenminste vier uur per dag veel lawaai in de arbeidsomgeving. Zodanig dat men elkaar op normale spreektoon op een meter afstand niet kan verstaan. Ja: 2 punten

Nee: 0 punten

Er wordt tenminste meer dan een uur per dag gewerkt in zeer warme omstandigheden (> 27 graden). Ja: 2 punten

Nee: 0 punten

Gedurende meer dan twee uur per wordt tijd besteed aan tillen en dragen van meer dan 10 kilo. Ja: 2 punten

Nee: 0 punten

EN

Gedurende meer dan vier uur per dag wordt tijd besteed aan tillen en dragen van meer dan 10 kilo. Ja: 3 punten

Nee: 0 punten

Uitkomsten < 5 punten: situatie is acceptabel.

6-8 punten: mogelijk knelpunt energetische belasting.

> 8 punten: knelpunt energetische belasting.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Toepassen checklist en nemen /organiseren maatregelen.

 

Implementatie

Toepassen checklist.