Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie minimumeisen
Type oplossing Organisatie
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn < 1 jaar

Ergonomie effecten 

Goede arbeidsomstandigheden, ook voor uitzendkrachten.

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Bedrijven noemen twee redenen om uitzendkrachten in te zetten:

  • vergroten van de flexibiliteit.
  • invullen van arbeidsplaatsen.

Desalniettemin, is de werkgever verantwoordelijk voor een gezonde en veilig werkplek, ook voor uitzendkrachten. Als werkgever dient u rekening te houden met de volgende aspecten:

  • Maak alleen gebruik van bonafide uitzendbureaus (cao).
  • advies is om te zorgen voor goede functieprofielen en of geef duidelijke werkinstructie
  • Afstemming met uitzendbureaus over de vereiste kwalificaties van uitzendkrachten.
  • Afstemming over de gezondheidskundige aspecten van de functie (belasting en belastbaarheid).
  • Geef voorlichting over de risico’s en de gevaarlijke situaties van het werk en werkomgeving: Voordat een uitzendkracht aan de slag gaat moet hij weten met welke risico’s van het vak hij te maken kan krijgen en hoe hij die kan voorkomen. Dit is een vast onderdeel van de selectie- en aanstellingsprocedure door de uitzendonderneming.
  • Advies om te zorgen voor een goed inwerkprogramma, duidelijke instructies en een duidelijk aanspreekpunt voor vragen over het werk: Een goed inwerktraject bij het inlenende bedrijf is van belang om het werk efficiënt, goed en op een veilige manier uit te kunnen voeren.
  • Het inlenende bedrijf verstrekt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan uitzendkrachten wanneer de werkzaamheden dit vereisen.
  • Uitzendkrachten indien noodzakelijk betrekken bij werkoverleg, gelegenheid geven om te solliciteren op interne vacatures,

Ergonomie effecten 

Goede arbeidsomstandigheden, ook voor uitzendkrachten.

 

Randvoorwaarden

 Organisatie

Als een werkgever een arbeidskracht van een uitzendbureau betrekt, moet de werkgever aan dat uitzendbureau een ‘document’ verschaffen met informatie over de specifieke kenmerken en risico’s van de arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden waar de uitzendkracht moet gaan werken Hierbij kan worden gedacht aan informatie over gevaarlijke machines, gevaarlijke stoffen en ook over verplicht gestelde PBM

Het uitzendbureau moet het document doorgeven aan de uitzendkracht.

Zorg voor goede afspraken met het uitzendbureau, zodat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.

Techniek
Verstrek een uitzendkracht dezelfde voorzieningen als een eigen medewerker.

Implementatie

Download hier de handreiking uitzendwerk.  https://www.ser.nl/nl/Publicaties/arbomaatregelen-uitzendwerk . Hier zijn alle stappen uitgewerkt.