Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie minimum eis
Type oplossing  Organisatorisch
Mate van Bronaanpak Bron
Productiesnelheid gelijk
Invoertermijn direct

Omschrijving

Van direct onderscheid is sprake indien het onderscheid rechtstreeks op leeftijdsverschillen is toe te schrijven. Seniorenregelingen zijn in de meeste gevallen voorbeelden van direct leeftijdsonderscheid. Bijvoorbeeld: extra vakantiedagen of vrijstelling van nachtdiensten vanaf een bepaalde leeftijd.

Indirect onderscheid is minder duidelijk aan te tonen. Het lijkt alsof een neutrale eis wordt gesteld, maar het resultaat is onderscheid tussen mensen. Een voorbeeld van indirect leeftijdsonderscheid is toekenning van extra vakantiedagen bij een toenemend aantal dienstjaren. Meer dienstjaren gaat in de praktijk meestal samen een hogere leeftijd.

Sinds de inwerkingtreding van de WGBL is het de vraag of, en in hoeverre, het gebruik van leeftijdsgrenzen is toegestaan. Het WGBL stelt dat leeftijdsdiscriminatie niet mag, maar dit is vooral gelegen in het tegengaan van uitsluiting van personen op grond van hun leeftijd. Minder bezwaren lijken in eerste instantie te kleven aan onderscheid op grond van leeftijd bij de arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld bij het toekennen van enkele extra vakantiedagen aan ouderen.

De Commissie Gelijke Behandeling (www.cgb.nl) toetst of in de praktijk sprake is van discriminatie. Daartoe moet een aanvraag worden ingediend. Zowel werkgever als medewerker kunnen zo’n aanvraag indienen. De CGB beoordeelt vervolgens of de gelijke behandelingswetgeving is overtreden. De uitspraken van de Commissie hebben de status van advies en zijn juridisch niet bindend. Bij een eventuele rechtszaak betrekt de (kanton-)rechter het oordeel in de toelichting op het vonnis. De rechter mag alleen gemotiveerd afwijken van het oordeel van de Commissie.

Het CBL heeft, samen met experts, een checklist ontwikkeld op basis waarvan maatregelen voor oudere werknemers kunnen worden beoordeeld op criteria van de WGBL. Lees hier hoe de checklist gebruikt kan worden bij het beoordelen van de seniorenregeling.

Download
Download hier de Wet gelijke behandeling leeftijd.