Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie Oplossing
Type oplossing Organisatie
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten 

Door werk te verdelen wordt beter samengewerkt en wordt ook eenzijdige belasting beperkt. Fysieke overbelasting kan (deels) worden voorkomen

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Om fysieke overbelasting te voorkomen wordt naar regelmatige afwisseling van werkzaamheden nagestreefd. Met name taken waarbij langdurige voorovergebogen werkhoudingen worden aangenomen of bij taken met repeterend karakter (bijvoorbeeld schachten maken) of als oplossing voor het doorbreken statische of ongunstige werkhoudingen. Steekwoorden zijn:

Verminderen eenzijdige belasting

Afwisseling

‘Herstel’ kansen bevorderen

Er zijn drie niveaus van roulatie te onderscheiden:

1.Rouleren binnen dezelfde uitvoerende taken, maar op een andere werkplek (b.v. linker / rechter zijde van de werkplek).

  1. Rouleren met andere uitvoerende taken zoals het afwisselen van kurk opbouwen met maken van folieschoenen (voorbeeld).
  2. Rouleren met taken van een andere orde.

Taakafwisseling betekent het werk zo organiseren dat afwisseling ontstaat tussen fysiek zwaardere taken en lichtere taken. Het verdient aanbeveling om meerdere malen per dag te rouleren / af te wisselen i.p.v. afwisseling gespreid over meerdere dagen of 1x per week.

Randvoorwaarden

Organisatie

Met name geschikt voor de allround bedrijven.
Om te kunnen rouleren, dienen de mensen van gelijk niveau te zijn. Opleiding en scholing is wellicht vereist. Rouleren is een kwetsbaar proces. Bij ziekte en inzet van uitzendkrachten kan er snel niet meer gerouleerd worden.

Techniek

Niet specifiek

Omgeving

Niet specifiek

 

Implementatie

Dit vraagt enige organisatie.