Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie Oplossing
Type oplossing Organisatorische
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Sneller
Invoertermijn >2 jaar

 Ergonomie effecten

Sneller werken combineren met minder belasting. Elementen zijn:

Doorbreken statische of ongunstige werkhoudingen

Verminderen eenzijdige belasting

Meer afwisseling in het werk

‘Herstel’ kansen bevorderen

Blijven leren op de werkvloer door roulatie systeem

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing:

Een goede aanpak resulteert concreet in:

– Inzicht in de oorzaken van suboptimale productiviteit en kwaliteit;

– Inzicht in werkactiviteiten die geen of (te) weinig waarde toevoegen;

– Een verbeterde logistiek door eliminatie van tussenschakels, snelle verbreiding van informatie, verkleining van series en doorlooptijden;

– Gunstigere verhouding van productieve en niet productieve uren van

de medewerkers;
– Een verbeterde vormgeving van productieprocessen en
productiemiddelen, werkstromen, werkstations en de personele
bezetting;
– Een verbeterde werkorganisatie;
– Kwaliteitsverbetering en innovatie;
– Gunstigere prijs – prestatieverhouding van uw product;

– Een veiligere en gezondere werkomgeving;
– Kortom, een productieproces zo ingericht dat de procesdoelstellingen op een zo efficiënte manier behaald kunnen worden.

 

Resultaten kunnen zijn:

                                               – Door gezonder werken te combineren met sneller werken verdient
de investering zichzelf ruim terug.

– Begin met een analyse om de verliezen in het proces op te sporen:

o Over / onderproductie

o Over / onder processing

o Tussenvoorraden

o Wachten

o Logistiek

o Voorraden

o Afkeur/ herbewerkingen

o Beweging/ kwaliteit van arbeid

Randvoorwaarden

Organisatie                              – Met name geschikt voor de allround bedrijven.

– Vooral rouleren tussen verschillende taken i.v.m. geringe aantal
werknemers.
– Om te kunnen rouleren, dienen de mensen van gelijk niveau te zijn.
Opleiding en scholing is wellicht vereist.

– Rouleren is een kwetsbaar proces. Bij ziekte en inzet van
uitzendkrachten kan er snel niet meer gerouleerd worden.
– Vrijwillig of opgelegd rouleren versus acceptatie bij medewerkers.

Techniek

Omgeving                                Investeringsbereidheid, de tijd nemen om dit nu eens goed te onderzoeken.

 

Implementatie

Dit vraagt een planmatige aanpak waarbij meestal hulp van buitenaf bij nodig is. Begin bv met een afdeling.